FANDOM


Ctrl

Ctrl

Ctrl to klawisz, który służy do tworzenia kombinacji w programach. Ma podobną funkcję jak Alt. Pomaga też w odwieszeniu komputera z klawiszami Alt i Delete.

Control (lub Ctrl) jest to klawisz na klawiaturze komputera używany jako klawisz modyfikatora, w połączeniu z innymi klawiszami (podobnie jak Shift). W większości klawiatur znajdują się dwa klawisze Ctrl, umieszczone zwykle w dolnym rzędzie klawiszy po lewej i prawej stronie głównego bloku klawiatury. Opatrzone są one etykietką Ctrl ale czasami spotyka się także Control lub Ctl. Klawisz ten jest reprezentowany graficznie poprzez “strzałkę w górę” (U+2303) lub znak karetki (^).

Historia Edytuj

We wczesnych klawiaturach komputerowych wciśnięcie klawisza Control podczas wciskania innego klawisza zerował 2 skrajne lewe bity spośród 7 w wygenerowanym kodzie ASCII. Pozwalało to uzyskać pierwsze 32 znaki z tabeli kodów ASCII. Te niedrukowalne znaki informowały komputer, gdzie na monitorze wyświetlić kolejne znaki, czy należy wyczyścić ekran, wydać dźwięk z głośniczka systemowego lub wykonać jakąś inną operację. Znaki te są zwane znakami sterującymi.

Używając klawisza Control wraz z małą literą c jak i wielką literą C wygenerowalibyśmy ten sam kod ASCII, ponieważ klawisz ten uziemiał 2 kable wykorzystywane do przenoszenia 2 skrajne lewych bitów. W nowoczesnych komputerach interpretacja wciśnięć klawiszy pozostawiana jest oprogramowaniu. Klawiatury rozróżniają wszystkie klawisze i wysyłają informacje na temat każdego wciśnięcia i puszczenia klawisza do komputera.

Kiedy oryginalne zastosowanie kodów sterujących ASCII stało się mało popularne, zaczęto wykorzystywać kombinacje klawiszy z Controlem do innych celów.

Notacja Edytuj

Powszechnie występuje kilka rodzajów zapisu wystąpień klawisza Control wraz z innymi klawiszami. Każdy przykład oznacza naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Control i wciśnięcie klawisza x:

^X Notacja tradycyjna
C-x Notacja stosowana w Emacsie
CTRL-X Stara notacja Microsoftu
Ctrl+X Nowa notacja Microsoftu

Przykłady Edytuj

Poniższe kombinacje klawiszy są powszechnie używane w aplikacjach dla systemu Microsoft Windows, lecz mogą się zdarzyć się odstępstwa:

Ctrl+A Zaznacz wszystko
Ctrl+B Pogrubienie
Ctrl+C lub Ctrl+Ins Kopiuj
Ctrl+F Znajdź
Ctrl+I Kursywa
Ctrl+L Wyrównaj do lewej
Ctrl+R Wyrównaj do prawej
Ctrl+N Nowe okno, nowy dokument
Ctrl+O Otwórz
Ctrl+P Drukuj
Ctrl+S Zapisz
Ctrl+U Podkreślenie
Ctrl+V Wklej
Ctrl+W Zamknij okno
Ctrl+X Wytnij
Ctrl+Y Ponów
Ctrl+Z Cofnij
Ctrl+Q Zakończ
Ctrl+E Wyśrodkuj
Ctrl+J Wyjustuj
Ctrl+K Autoformowanie
Ctrl+H Zamień
Ctrl+G Przejdź do
Ctrl+Del Wytnij
Ctrl+End Dół (koniec dokumentu lub okna}
Ctrl+Home Góra (początek dokumentu lub okna)
Ctrl+PgDn Następna zakładka/karta
Ctrl+PgUp Poprzednia zakładka/karta
Ctrl+Tab Następna zakładka/karta
Ctrl+strzałka w lewo Poprzednie słowo
Ctrl+strzałka w prawo Następne słowo

Podobne koncepcje Edytuj

Klawisz Command oznaczony znakiem Szablon:Unicode w komputerach Apple Macintosh jest odpowiednikiem klawisza Control w systemie Mac OS (na przykład Command+c kopiuje tekst, Command+p drukuje).

Apple Macintosh także ma klawisz Control, ale o innej funkcjonalności.

  • Jest często używany jako klawisz modyfikatora.
  • Wciskając klawisz Control i klikając przyciskiem myszki zyskujemy dostęp do menu kontekstowego (wykorzystywane jest to tylko w komputerach, których mysz ma jeden przycisk).
  • Jest wykorzystywany podczas pracy w linii poleceń.
  • W systemie Mac OS X, klawisz Control pozwala używać skrótów klawiszowych w stylu Emacsa w większości pól tekstowych w systemie.